THI CÔNG HỆ THÔNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP 100 M3/H

Tin tức

Đầu tiên, nước ngầm được bơm vào tháp oxy hóa. 

  1. Hệ thống bao gồm:
  • Tháp oxi hóa
  • Bể lắng
  • Bể trung gian
  • Bồn lọc áp lực

      2.  Thuyết minh quy trình:

Đầu tiên, nước ngầm được bơm vào tháp oxy hóa. Tại đây thực hiện quá trình oxy hóa Fe2+ thành Fe3+ , Mn2+ thành Mn3+ để tạo thành hợp chất ít hòa tan Fe(OH)­3, Mn(OH)3. Không khí được cấp vào bên trong tháp giúp tăng hiệu quả quá trình oxy hóa. Các chất kết tủa sinh ra từ quá trình oxy hóa sẽ được loại bỏ bởi các thiết bị lọc.

Tại bồn lọc phèn, bên trong có chứa vật liệu lọc phù hợp, giúp loại bỏ các hợp chất chứa Fe và Mn.

Tại bồn lọc tạp chất, bên trong có chứa cát thạch anh và than hoạt tính, giúp loại bỏ các tạp chất gây ô nhiễm, các chất gây màu và mùi vị trong nước.

Sau quá trình xử lý, nước đáp ứng được yêu cầu sử dụng.

Chia sẻ

Bài viết liên quan