Facebook Google  + Gmail Twitter VI EN

Tin tức

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát riêng ra hệ thống xử lý nước thải.Dòng thải được đưa vào hầm tiếp nhận, SCR đặt [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA

Nước thải thuộc da được chia thành 3 nguồn chính.nước thải chứa sunfua, chứa crom, và nguồn thải khác.Để tăng hiệu quả xử lý cần xử [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT

NT chế biến tinh bột khoai mì được cho qua song chắn rác (SCR) đến bể tiếp nhận. SCR có tác dụng loại bỏ các tạp chất gây tắt nghẽn hệ [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Nước thải từ hầm tiếp nhận dẫn song chắn rác sẽ được loại bỏ những tạp chất khô (vải, nilong...), sau đó nước thải được qua bể [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU

Nước thải từ công đoạn sản xuất mủ cao su được thu gom dẫn qua song chắn rác (SCR) thô đi vào bể tiếp nhận. SCR thô có nhiệm vụ loại [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nước thải thủy sản từ quá trình sản xuất sẽ được tập trung về bể tự hoại.Tại đây nhờ hệ vi sinh vật kị khí hàm lượng hữu cơ [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN

Nước thải thủy sản từ quá trình sản xuất sẽ được tập trung về hố thu gom.Tại song chắn rắc các tạp chất có kích thước lớn sẽ [...]

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày một tăng cao kéo theo đó là sự gia tăng về chất thải [...]

QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI

QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI

Lò đốt được thiết kế là đốt 2 cấp bao gồm một buồng đốt sơ cấp và một buồng đốt thứ cấp. CTRYT sẽ được đưa vào buồng đốt [...]