Facebook Google  + Gmail Twitter VI EN

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI


 

Liên hệ mua hàng : 0938556675 - cokhimoitruong257@gmail.com

Khói và bụi trong quá trình đốt được xử lý triệt để bằng hệ thống xử lý khí thải theo phương pháp hấp thụ và hấp phụ. Khí thải trong quá trình xử lý được làm giảm nhiệt độ và loại bỏ các thành phần gây ô nhiễm

Nguyên lý hoạt động: Ban đầu, chất thải rắn được đưa vào buồng đốt sơ cấp, nơi nhiệt độ được duy trì ở khoảng 800oC. Không khí được cung cấp liên tục cho quá trình thiêu huỷ. Khói bốc lên từ buồng đốt sơ cấp - sản phẩm cháy chưa hoàn toàn, chứa nhiều bụi và các chất độc hại như dioxin - được hoà trộn với không khí theo nguyên lý vòng xoáy để đưa vào buồng đốt thứ cấp. Ở buồng thứ cấp, các sản phẩm này tiếp tục bị phân huỷ và đốt cháy ở nhiệt độ cao, khoảng 1.050 - 1.200oC. Cuối cùng, khói từ buồng này được đưa qua hệ thống xử lý khí thải.

Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT

Công suất

10.000 m3/h

Bao gồm

Tháp dập lửa DxH=1600x3000mm

Tháp rửa DxH=1600x6000mm

Tháp hấp thụ DxH=1600x6000mm

Tháp hấp phụ DxH=1600x6000mm

Số lượng

1 bộ

Vật liệu

Inox 304