Facebook Google  + Gmail Twitter VI EN

Vận hành, Bảo trì, Sửa chữa Hệ thống

1. Dịch vụ lắp đặt, vận hành:

- Hệ thống xử lý nước cấp.

- Hệ thống xử lý nước thải.

- Hệ thống điện điều khiển, lập trình PLC, màn hình cảm ứng.

2. Dịch vụ bảo trì:

- Bảo trì hệ thống xử lý nước.

- Bảo trì hệ thống điện.

- Nâng cấp, sửa chữa hệ thống.