Facebook Google  + Gmail Twitter VI EN

Cung cấp thiết bị môi trường

1. Gia công và chế tạo thiết bị cơ khí:

  • Thiết bị xử lý nước: thiết bị lắng; thiết bị lọc áp lực; thiết bị tuyển nổi DAF;bồn chứa hoá chất, chất thải; bồn trộn bộ lọc tinh; hành lang công tác; lancan vận hành; thiết bị trao đổi nhiệt; bộ châm hoá chất…
  • Thiết bị xử lý khí thải: quạt hút; tháp hấp thụ; tháp hấp phụ, đường ống dẫn khí…
  • Thiết bị xử lý chất thải rắn: lò đốt sơ cấp; lò đốt thứ cấp; thiết bị nạp, nghiền, và tách rác

2. Cung cấp thiết bị - vật tư ngành nước:

  • Bơm định lượng OBL, Bluewhite

  • Máy bơm nước Teco, Ebara

  • Đĩa phân phối khí Heywell

  • Máy thổi khí Longtech, Goldentech